close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DLA TURYSTÓW

 • DLA TURYSTÓW

   

  Poniższe informacje mają jedynie charakter sygnalny.

   

  Szczegółowe przepisy można znaleźć np. na tematycznych stronach internetowych, na stronach usługodawców i właściwych organizacji.


  Kiedy i w czym konsul może pomóc

   

  Kiedy dzwonić na telefon alarmowy konsulatu

   

  Planującym podróż na lub przez Węgry przypominamy o konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego). Ten obowiązek dotyczy także dzieci (tzn. osób poniżej 18. roku życia). Radzimy sprawdzić przed podróżą datę ważności dokumentów.

   

  Brak ważnego dokumentu może spowodować utrudnienia w podróży lub wręcz niemożność jej kontynuowania. Granicę zewnętrzną strefy Schengen tzn. w przypadku Węgier granicę z Rumunią, Serbią i Chorwacją przekroczyć można jedynie z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, a granicę z Ukrainą tylko z ważnym paszportem.

   


  Podczas pobytu na Węgrzech należy posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Na prośbę policji każdy ma obowiązek wylegitymować się dowodem tożsamości. Odmowa grozi zatrzymaniem do stwierdzenia tożsamości.


  Wjazd dzieci bez obecności obu rodziców na Węgry

   

  W przypadku wjazdu dziecka małoletniego bez obecności obu rodziców, np.

   

  • wjazd dziecka z jednym z rodziców
  • wjazd dziecka pod opieką pełnoletniego członka rodziny innego niż rodzice
  • wjazd dziecka pod opieką osoby poza rodziną (np. nauczyciel)

  wymagane jest podczas kontroli posiadanie zezwolenia od rodzica nieobecnego/rodziców nieobecnych na przebywanie dziecka za granicą Polski.

   

  Zezwolenie powinno zawierać:

   

  • tekst zezwolenia na przebywanie dziecka za granicą Polski.
  • wszystkie dane dziecka: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, typ i numer dokumentu tożsamości dziecka na czas przebywania za granicą (ważny paszport lub dowód osobisty)
  • wszystkie dane rodzica nieobecnego/rodziców nieobecnych: imię/imiona, nazwisko – też rodowe, data i miejsce urodzenia, typ i numer dokumentu tożsamości)
  • wszystkie dane opiekuna dziecka: imię/imiona, nazwisko – też rodowe, data i miejsce urodzenia, typ i numer dokumentu tożsamości opiekuna na czas przebywania za granicą
   (ważny paszport lub dowód osobisty)
  • zaznaczenie okresu przebywania dziecka za granicą (czas określony, lub nieokreślony)
  • podpis osób upoważniających i upoważnionych

  Zaświadczenie może być wystawione w jęz. polskim, angielsku itp. Nie jest wymagany język węgierski (jednak znaczenie ułatwia ew. procedury).


  Pobyt powyżej 90 dni

   

  Należy uzyskać zezwolenie na pobyt np. w celu wykonywania pracy,  podjęcia studiów itd. Organem wydającym karty pobytu są biura Urzędu do Spraw Imigracji i Obywatelstwa (BÁH) – Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal http://www.bmbah.hu

   

   

  Do 90 dni pobytu na terenie Węgier nie jest potrzebne żadne zezwolenie dla obywateli krajów UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Polski).


  Wyjazd na Węgry ze zwierzętami

   

  Na teren Węgier - w celu niehandlowym - można wwieźć najwyżej 5 zwierząt towarzyszących (psów, kotów, tchórzy itp.). Zwierzęta muszą posiadać paszport (tzw. pets – passport) i być odpowiednio oznakowane (mikroczip odpowiadający wymaganiom międzynarodowym). Paszport musi zawierać dane właściciela; dane czipu; dokładny, umożliwiający jednoznaczne rozpoznanie opis przewożonego zwierzęcia; informację o aktualnych szczepieniach przeciwko wściekliźnie (jeżeli takiego jeszcze nie ma, należy wpisać po angielsku: non vaccinated); przenoszeniu innych chorób. Zwierzęta mogą podróżować pod opieką właściciela lub osoby upoważnionej pisemnie przez właściciela.


  Z powodu braku paszportu zwierzę może zostać odesłane do kraju pochodzenia albo poddane kwarantannie do okresu 3 miesięcy. Brak szczepienia karany jest mandatem od 20 000 do nawet 3 milionów HUF.

   

  Przywóz na terytorium Węgier niezaszczepionych zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesiąca, możliwy jest tylko w celach niekomercyjnych i w przypadku kiedy zwierzęta posiadają paszport i świadectwo weterynaryjne „Dla niekomercyjnego importu psów i kotów domowych poniżej 3 miesiąca życia i niezaszczepionych, z innych państw członkowskich lub krajów trzecich wjeżdżających do Republiki Węgier”. Pit Bull Terriery, psy w typie tej rasy oraz jej krzyżówki, uznawane są za rasy niebezpieczne i nie jest możliwy ich wwóz na terytorium Węgier (zgodnie z prawodawstwem węgierskim). Ponadto psy innych ras mogą być również uznane przez właściwe władze jako niebezpieczne. W przypadku zwierząt towarzyszących innych niż psy, koty czy fretki (gryzonie, ptaki, gady, płazy), nie ma żadnych restrykcji, jednak dobrze jest zaopatrzyć się przed wyjazdem w świadectwo zdrowia, poświadczające, iż zwierzę jest zdrowe i zdolne do podróży. Informacje dotyczące zwierząt poniżej wieku 3 miesięcy, ras psów niebezpiecznych oraz innych gatunków dostępne na stronach internetowych poniżej.

   

  http://www.wetgiw.gov.pl/

  http://www.wetgiw.gov.pl/files/3857_Unia-Europejska.pdf

  http://www.nebih.gov.hu/akadalymentes/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/egyeb_informacio/kedvtelesbol_tartott_allatok.html


  Weterynarz/całodobowa pomoc dla zwierząt: (0036 1) 350 0361, adres: Budapest, 1135 (XIII. dzielnica) Lehel u. 43. http://www.allatorvos-budapesti.hu/


  Przekazy pieniężne na Węgry. Np. punkt WESTERN UNION w Budapeszcie czynny całą dobę: Interchange Kft. V. dzielnica,  Kígyó utca 2., lub Interchange Kft. – Lotnisko Liszt Ferenc, Terminal 2B

   


  Poczta całodobowa w Budapeszcie – zwykłe usługi pocztowe, fax, opłacanie czeków, międzynarodowe przekazy pieniężne, usługa Western Union, możliwość odbioru przesyłek na poczcie, w godzinach od 16:00 do 07:00 rano usługi bankowe niedostępne (przelewy), brak możliwości nadania paczek

  1149 Budapest, XIV. dzielnica, Pillangó utca 15.

  (hipermarket Tesco)

  Telefon: +36 1 422 1656, +36 1 422 1657

  GPS: 47.5046,19.117608

   


  Kradzieże kieszonkowe i podręcznego bagażu w Budapeszcie najczęściej mają miejsce w bazylice i jej okolicy, tramwajach linii 4 i 6, w okolicy Oktogonu oraz na kąpielisku Széchenyi fürdö. Zalecamy szczególną ostrożność!

   

  Sugerujemy, by w hotelach przechowywać/deponować dokumenty i rzeczy wartościowe w sejfach/depozycie hotelowym.

   

  W przypadku utraty dokumentów osobistych i ogólnej kradzieży mienia należy zgłosić ten fakt na najbliższym posterunku policji. Osoby, które utraciły dowód osobisty mogą otrzymać w Referacie ds. Konsularnych zaświadczenie o utracie, które należy przedłożyć w urzędzie, gdzie zostanie złożony wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Zaświadczenie można złożyć w dowolnym urzędzie (Wydziale Spraw Obywatelskich) w celu zgłoszenia faktu utraty dowodu osobistego, co pozwoli na jego natychmiastowe anulowanie. Podobnie można złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do miejsca zamieszkania.

   

  Policja – zgłoszenia w jęz. angielskim: (+36 1) 438 8080

   


  Wskazane jest wykupienie ubezpieczenia turystycznego na okres podróży i pobytu. Ważna Karta EKUZ  (Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego) zapewnia jedynie bezpłatną pomoc w nagłych wypadkach.

   

  Pomoc medyczna/pogotowie ratunkowe – w jęz. angielskim: pod nr 112 (Europejski Numer Alarmowy) obsługa w jęz. angielskim nie zawsze jest dostępna (według grupy Komunikacji
  i PR OMSZ – Tel.: 350 3737)

   

  Posiadanie leków jest dozwolone w ilościach koniecznych na okres przebywania na terenie Węgier (leki systematycznie/trwale zażywane). Posiadanie leków ze składnikami psychotropowymi – psychoaktywnymi, pochodzenia z narkotyków jest związane
  z posiadaniem zezwolenia.

   

  Recepty na leki wystawione przez lekarza w kraju UE są ważna we wszystkich krajach UE.

  http://europa.eu/youreurope/citizens/health/chemist/prescription/index_pl.htm

   

  Apteka całodobowa: spis aptek dyżurnych dostępny na stronach poniżej:

  http://www.terezpatika.hu/ (Teréz Patika, Budapest, VI. Teréz körút 41, 0-24)

  http://www.obudapatika.wlap.hu/ (Óbuda Patika, 1032 Budapest, Vörösvári út 84, poza godzinami otwarcia stały dyżur)

  http://www.hazipatika.com/keresok/patikak

  http://www.budapestinfo.hu/gyogyszertar.html

   


  Zakaz palenia obowiązuje w każdym budynku edukacyjnym, zdrowotnym i w ich pobliżu.


  Nie wolno palić w przejściach podziemnych, przejściach zamkniętych, placach zabaw oraz w ich 5-metrowej okolicy, w odległości 5 metrów od wejść do sklepów, kawiarni, restauracji itd. w poczekalniach, przystankach komunikacji oraz w odległości 5 metrów od nich, w pojazdach komunikacji. Zakaz palenia obowiązuje także w lokalach gastronomicznych – palić można w wyznaczonych miejsca. Naruszenie zakazu palenia zagrożone jest karą do wysokości 30 tys. forintów (ok. 100 €).

   

  Spożywanie alkoholu na terenie publicznym (parki, na ulicy, w środkach masowej komunikacji, na imprezach sportowych, przy sklepach sprzedających alkohol) jest formalnie zabronione. Egzekucja zakazu pozostaje w gestii samorządów. Praktyka jest różna.

   

  Zezwolenie na łowienie ryb

   

  Na terenie Węgier łowić ryby/wędkować może osoba, która posiada węgierską Kartę wędkarska. Można ją uzyskać po złożeniu egzaminu, lub po oświadczeniu złożenia egzaminu w innym kraju, najprościej przedstawieniem ważnej polskiej Karty wędkarskiej, oraz zapłaceniu opłaty za wydanie karty węgierskiej. Kartę wędkarską można wyrobić w biurach MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség - Węgierski Związek Wędkarski) oraz w niektórych sklepach wędkarskich w pobliżu preferowanych wód! (Adres biur MOHOSZ: http://www.mohosz.hu/szovetsegek_cimei.html)

   

  UWAGA! Oprócz Karty wędkarskiej trzeba posiadać zezwolenie terenowe, które można wykupić w większości sklepów wędkarskich, w biurach organizacji wędkarskich.

  Jeżeli ktoś planuje pobyt na dłuższy czas warto wstąpić do jakiegoś związku wędkarskiego.

  Na prywatnych stawach wędkarskich też obowiązuje posiadanie Karty wędkarskiej!

  http://www.mohosz.hu/kulfoldiek_horgaszata.html

   


  Jazda rowerem

   

  Obowiązkowe wyposażenie roweru: przednia lampa o białym świetle; tylna lampa o czerwonym świetle; tylny odblask czerwony – nie w kształcie trójkąta; dwa, oddzielnie działające od siebie hamulce; dzwonek (dzwonek nie może być zastąpiony trąbka itp.); żółty odblask szprychowy przynajmniej na przednim kole.

   

  Kamizelka odblaskowa obowiązkowa jest w utrudnionych okolicznościach wzrokowych oraz po zmierzchu poza terenem zamieszkałym. Kask nie jest obowiązkowy na terenie zamieszkałym oraz poza terenem zamieszkałym o ile rowerzysta nie przekracza prędkości 40 km/h oraz nie wiezie pasażera.

   

  Dozwolone prędkości jadąc rowerem: na terenie zamieszkałym 40 km/h; poza terenem zamieszkałym bez kasku 40 km/h; poza terenem zamieszkałym 50 km/h z kaskiem na głowie; na drodze rowerowej 30 km/h, na jezdniach przeznaczonych do równoczesnego użytkowania przez pieszych i rowerzystów 20 km/h; po chodniku nie można jeździć, wyłącznie dzieci do ukończenia 12 lat z prędkością 10 km/h, ponieważ dzieci do 12 lat nie mogą jeździć rowerem drogą główną.

   

  Jazda rowerem drogą jednokierunkową pod prąd ruchu jest dozwolona wyłącznie w takim przypadku, jeżeli  to jednoznacznie pozwalają znaki drogowe.

   

  Każda osoba jeżdżąca rowerem powinna znać zasady ruchu drogowego.

   

  Do roweru dozwolone jest doczepienie przyczepy tylnej rowerową (inne przyczepy nie są dozwolone), ale przewożenie dzieci w przyczepce jest zabronione. Nie wolno prowadzić zwierząt jadąc rowerem, ani holować roweru innym pojazdem!

   

  Dzieci do 10 lat mogą być przewożone wyłącznie w specjalnych siedzeniach dla dzieci. Przewozić może  jedynie osoba powyżej 16 lat. Przewożenie osób na bagażniku jest zabronione.

   

  Podczas jazdy rowerem dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,0 promila.

   


  Sposób wybierania numerów telefonicznych na Węgrzech

   

  Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego w Budapeszcie na numer stacjonarny w Budapeszcie wystarczy wykręcić 7 cyfr (numer). Np. do Ambasady 413 8201.

   

  Dzwoniąc na węgierski numer stacjonarny z telefonu stacjonarnego lub komórkowego należy wykręcić 06 a potem dwucyfrowy prefiks a później numer telefonu - w przypadku Budapesztu prefiks jednocyfrowy „1” i 7 cyfrowy numer telefonu (np. do Konsulatu 06 1 4138201).

   

  Dzwoniąc na węgierski numer komórkowy należy wykręcić z telefonu stacjonarnego „06”, z telefonu komórkowego należy wykręcić „06” lub „+36” a potem dwucyfrowy prefiks (20, 30, 70) a później numer (np. dyżurny nr telefonu konsula po godzinach urzędowania wyłącznie w nagłych wypadkach: 06 20 4729502).

   

  Dzwoniąc za granicę z telefonu stacjonarnego należy wykręcić „00” a z telefonu komórkowego należy wykręcić „00” lub „+”, po tym kierunkowy kraju i numer telefonu (np. Ambasada Węgier w Warszawie 00 48 22 628 54 23).

   

  Dzwoniąc z zagranicznego numeru telefonu na węgierski numer przed wykręceniem prefiksu oraz numeru telefonu należy wybrać prefiks krajowy „36” (np. do Ambasady 00 36 1 413 8201).

   


  Zniżki w komunikacji kolejowej (MÁV)

   

  Zniżki obowiązują tylko od ceny biletów podstawowych (też zniżka 100%), od dopłat za usługi dodatkowe lub rezerwę miejsc nie!

   

  Dzieci do ukończenia 6 roku życia pod opieką osoby pełnoletniej mogą podróżować bezpłatnie na terenie Węgier. Konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości przy podczas podróży!

   

  Dzieci  powyżej 6 lat do dnia ukończenia 14 lat mogą korzystać z ulgi 50% podróżując 2. klasą na terenie Węgier.

   

  Każdy obywatel UE poniżej 26 lat może korzystać z ulgi 33% podróżując 2. klasą na terenie Węgier w godzinach od piątku 10:00 do niedzieli 24:00 oraz w dniach w których obowiązuje układ ruchu niedzielnego.

   

  Każdy obywatel UE powyżej 65 lat może bezpłatnie podróżować na terenie Węgier. Konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości podczas podróży!

   

  Uczeń/student - obywatel UE posiadający ważną legitymację uczniowską wydaną poza granicą Węgier może korzystać z ulg równych ulgom posiadaczom szkolnej legitymacji węgierskiej, o ile legitymacja została wydana w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym
  (w tym Polsce); zawiera imię, nazwisko posiadacza; zdjęcie posiadacza lub posiadacz może się jednocześnie legitymować dokumentem tożsamości w którym jest umieszczone zdjęcie; ważność legitymacji jest zaznaczona i jednoznacznie czytelna, zawiera nazwę oraz adres szkoły/uniwersytetu.

   

  Legitymacje międzynarodowe (np. ISIC) wydane nie poprzez instytuty edukacyjne nie uprawniają do korzystania z ulg przewidzianych dla posiadaczy legitymacji szkolnych!

   


  Zniżki komunikacji autobusowej (Volán)

   

  Zniżki obowiązują tylko od ceny biletów podstawowych (100% też), od dopłat za usługi dodatkowe lub rezerwację miejsc nie!

   

  Dzieci do ukończenia 6 roku życia pod opieką osoby pełnoletniej, każdy obywatel UE powyżej 65 lat mogą podróżować bezpłatnie na terenie Węgier. Konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości przy wymianie biletu oraz podczas podróży!

   

  Dzieci powyżej 6 lat do dnia ukończenia 14 lat może korzystać z ulgi 50% podróżując na terenie Węgier.

   

  Uczeń/student - obywatel Unii Europejskiej posiadający legitymację uczniowską wydaną poza granicą Węgier może korzystać z ulg równych ulgom na podst. szkolnej legitymacji węgierskiej, o ile legitymacja została wydana w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym (w tym Polsce); zawiera imię, nazwisko posiadacza; zdjęcie posiadacza lub posiadacz może się jednocześnie legitymować dokumentem tożsamości w którym jest umieszczone zdjęcie; ważność legitymacji jest zaznaczona i jednoznacznie czytelna, zawiera nazwę oraz adres szkoły/uniwersytetu.

   

  Legitymacje międzynarodowe ISIC - wydane nie poprzez instytuty edukacyjne nie uprawniają do korzystania z ulg przewidzianych dla posiadaczy ważnych legitymacji szkolnych!

   


  Informacje o zniżkach i rodzajach biletów turystycznych na przejazdy komunikacją miejską w Budapeszcie znaleźć można na stronie miejskiego zarządu – www.bkk.hu

   

  Kara za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej w Budapeszcie wynosi 16 000 forintów. W przypadku opłacenie na miejscu wynosi 8000 forintów.

   

  Rzeczy zgubione w pojazdach komunikacji miejskiej  w razie odnalezienia
  są przechowywane przez 3 miesiące. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +36 1 258 4636 (zgłasza się automat w jęz. węgierskim – należy wybrać „3”) lub pod adresem Budapeszt, VII. dzielnica, Akácfa utca 18. lub pod nr +36 1 322 6613.

   

  Niepełnosprawni

  Poruszanie się komunikacją miejską Budapesztu jest możliwe licznymi liniami autobusowymi, kilku trolejbusowymi oraz nielicznymi liniami tramwajowym. Windy na przystankach metra można znaleźć wyłącznie na dwóch przystankach linii M2 oraz na wszystkich stacjach linii M4– pozostałe linie w ogóle nie są przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

   

  Polska legitymacja dla niepełnosprawnych zazwyczaj nie upoważnia do korzystania z ulg - między innymi na pojazdach komunikacji miejskiej, za wstęp do muzeum itp.

   


  Zażywanie oraz posiadanie/handel wszelkimi rodzajami narkotyków – w tym marihuaną – jest nielegalne.

   

  Za narzędzia grożące bezpieczeństwu publicznemu uznane są – i jednocześnie zakazane jest ich posiadanie:

   

  • przedmioty służące do kłucia lub cięcia z długością ostrza/krawędzi ostrej powyżej 8 cm; bez względu na długość ostrza noże sprężynowe, ostrza/noże do rzucania, wszelkie narzędzia wystrzeliwujące przedmioty, które mogą powodować urażenie (np. łuk, proca, kusza, nóż francuski – wystrzeliwujący ostrze)
  • narzędzia przystosowane do nadawania ciosów o właściwości zwiększenia siły ciosu, np. pałki teleskopowe, kastety
  • kije oraz ciężarki połączone łańcuchem lub innym elastycznym materiałem
  • przedmioty wydalające z siebie materiały drażniące oczy i śluzówki (gazy pieprzowe itp.)
  • przedmioty imitujące broń palną
  • przedmioty rażące prądem (paralizatory)
  • przedmioty służące do nielegalnego otwierania, wyłamania zamków

   

  Posiadanie powyższych przedmiotów w terenie publicznym bez ważnego zezwolenia wydanego przez władze węgierskie, lub używanie przeciwko sobie lub drugiej osobie jest zagrożone karą, włącznie z pozbawieniem wolności.

   

  Przywóz broni palnej, amunicji oraz ich części na Węgry jest możliwe po uzyskaniu zgody właściwego organu policji; konieczne jest posiadanie ważnego pozwolenia na broń i Europejskiej karty broni palnej. Dokument ten pozwala legalnie przewozić broń palną przez osobę poruszającą się na terenie krajów Unii Europejskiej i świadczy o legalności posiadania broni należącej do kategorii „B”, „C” lub „D”. Kartę wydaje właściwy komendant policji na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń palną. Poza tym potrzebne jest posiadanie zaproszenia organizatorów w celu wzięcia udziału w imprezach:

   

  • sportowych, których regulamin wymaga użycia broni, lub w przygotowaniach do takich imprez można przywozić i wywozić broń odpowiadającą celom sportowym oraz amunicję do tej broni w ilościach określonych w zaproszeniu organizatorów imprez sportowych.
  • łowieckich. Potrzebne jest też pozwolenie myśliwskie węgierskie. Organizator imprez myśliwskich z pewnością udzieli pomocy.

  Zaproszenia muszą być potwierdzone przez właściwego komendanta komitackiego (wojewódzkiego) policji na Węgrzech.

   


  Wyroby tytoniowe i alkoholowe mogą przewozić do użytku osobistego (nie handlowych) tylko osoby, które ukończyły 17 lat:

   

   

   

  Wewnątrz UE

  Z poza granic UE drogą lotniczą

  Z poza granic UE inną niż lotnicza

   

  Papierosy – sztuk

  800 szt

  200 szt

  40 szt

  lub

  Cygara – sztuk

  200 szt

  50 szt

  10 szt

  lub

  Cygaretki – sztuk

  (do 3 gram/szt)

  400 szt

  100 szt

  20 szt

  lub

  Tytoń

  1000 gram

  250 gram

  50 gram

  lub

   

   

  Piwo

  110 litrów

   

  16 litrów

  lub

  Wino alkoholizowanego (do 22%)

  20 litrów

   

  2 litry

  lub

  Wyroby spirytusowe (powyżej 22%)

  10 litrów

   

  1 litr

  lub

  Wino z winogron

  Wino

  wino musujące

  Razem 90 litrów – z tego wina musującego 60 litrów

   

  Wino z winogron 4 litry, albo

  Inne wina 2 litry

  lub

   

   

  Paliwo wiezione poza zbiornikiem samochodów oraz monocyklów, w przeznaczonym do tego celu zbiornikach

  10 litrów

   

  10 litrów

   

  Inne wyroby

   

  Do wartości łącznej 430 Euro

  Do wartości łącznej 300 Euro

   

  Poniżej wieku 15 lat wyroby inne

   

  Do wartości łącznej 150 Euro

   

  Gotówka oraz papiery wartościowe

   

   

  Do wartości łącznej 10.000 euro bez względu na walutę

   

   

  Uwaga! Podane ilości wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych nie mogą być rozumiane oddzielnie. Dozwolona ilość musi być rozumiana proporcjonalnie w razie przewożenia różnego rodzaju wyrobów. W przypadku wątpliwości, czy posiadane towary zostaną wykorzystane prywatnie; w przypadku niezgłoszenia przekroczenia dozwolonej ilości towarów lub gotówki towar/pieniążki mogą być skonfiskowane i grozi wyznaczenie mandatu.

   

  Wwóz wyrobów mięsnych, mięsa surowego, wyrobów mlecznych, mleka z kraju, który nie jest członkiem UE jest niedozwolony. Umożliwia to jedynie posiadanie oficjalnej dokumentacji weterynaryjnej. Pokarm dla niemowląt, dla zwierząt towarzyszących oraz żywność na podróż są dozwolone w małej ilości.

   


  Msze święte w jęz. polskim odbywają się jedynie w kościele Polskiej Parafii Personalnej (1103 Budapeszt, Óhegy u. 11.) w niedziele o 10.30 i 18.00, a w dni powszednie w każdy piątek o 17.00. Dodatkowo każdego trzynastego dnia miesiąca o godzinie 17.00 odprawiane jest nabożeństwo fatimskie. Ww. kościół jest jedynym miejscem na Węgrzech, gdzie regularnie odprawia się nabożeństwa w jęz. polskim.

   


  Dni wolne od pracy na Węgrzech w 2015 r. (poza sobotami i niedzielami):

   

  • 1.o1.2014 (czwartek) - Nowy Rok
  • 6.04.2014 (poniedziałek) - Wielkanoc
  • 1.05.2014 (piątek) - Święto Pracy
  • 25.05.2014 (poniedziałek) - Zielone Świątki
  • 20.08.2014 (czwartek) - Dzień Świętego Stefana
  • 23.10.2014 (piątek) - Rocznica Rewolucji Węgierskiej 1956 Roku
  • 24.12.2014 (czwartek) - dzień wolny od pracy (w zamian sobota pracująca 12.12.2014)
  • 25-26.12.2014 (piątek i sobota) - Boże Narodzenie

   


  Informacje turystyczne uzyskać można pod numerem telefonu TourInform: +36 1 438 80 80

  lub na www.tourinform.hu

  http://www.budapestinfo.hu/

  http://www.budapest.com

  http://www.sziabudapest.com/

  http://budapest-card.com        

  http://www.budapestcitycard.com

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: