close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DLA KIEROWCÓW

 •  

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

   

  Poniższe informacje maja jedynie charakter sygnalny i nie są źródłem prawa.

  Szczegółowe przepisy można znaleźć np. na tematycznych stronach internetowych, na stronach usługodawców i właściwych organizacji.

   

  Na Węgrzech

   

  • Prędkość dopuszczalna:
   - pojazdy o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony i motocykle:
   na autostradzie 130 km/godz., na drodze szybkiego ruchu 110 km/godz., poza terenem zabudowanym 90 km/godz., a w mieście 50 km/godz.
   - autobusy: na autostradzie 80 km/h (autobusy spełniające określone prawem wymogi - 100 km/godz.), na innych drogach, poza terenem zabudowanym 70 km/godz., a na terenie zabudowanym 50 km/godz.

  • Jazda z włączonymi światłami
   Na drogach publicznych, poza terenem zabudowanym samochody - także w dzień i przy dobrej widoczności - powinny poruszać się z włączonymi światłami do jazdy dziennej lub światłami mijania. Na terenie zabudowanym stosowanie świateł do jazdy dziennej lub mijania zabudowanym nie jest obowiązkowe. Światła do jazdy dziennej nie są obowiązkowe, ponieważ starsze typy samochodów ich nie posiadają – wtedy obowiązuje włączenie świateł mijania. Oświetlenie tyłu samochodu w dzień i przy dobrej widoczności nie jest na Węgrzech obowiązkowe, chociaż u większości samochodów włączenie świateł mijania włącza jednocześnie oświetlenie z tyłu samochodu.

  • Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach.

  • Przewożenie dzieci i siedzenia dla dzieci

   Ogólna zasada:
   dzieci poniżej 150 cm wzrostu można przewozić jedynie w specjalnych fotelikach dostosowanych do danej sylwetki (waga/wzrost). O ile samochód nie jest przystosowany do zamontowania fotelika ochronnego, dzieci poniżej 3 roku życia nie mogą być przewożone. Należy zwracać uwagę na bezpieczne stosowanie fotelików na przednim siedzeniu w samochodach wyposażonych
   w system poduszek powietrznych!

   Na tylnym siedzeniu dzieci o wzroście 135-150 cm można przewozić bez fotelika, jeżeli są zapięte pasami bezpieczeństwa i ustawiono odpowiednio wysokość siedzenia i fabrycznie montowanych pasów. Na tylnym siedzeniu dzieci o wzroście do 135 cm muszą być przewożone zapięte w foteliku. Po ukończeniu 3 lat i wzroście powyżej 150 cm używanie fotelika jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe.

   Dzieci powyżej 3 lat oraz 150 cm wzrostu mogą być przewożone na pierwszym siedzeniu bez stosowania fotelików czy podwyższeń. Niemowlęta można przewozić na przednim siedzeniu jedynie w specjalnym foteliku.

  • Rozmowy przez telefon komórkowy podczas prowadzenia pojazdu są dozwolone tylko przy wykorzystaniu zestawu głośnomówiącego. Kary za rozmowy przy użyciu standardowego telefonu komórkowego wahają się od 15 000 do 30 000 HUF.

  • Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierującego pojazdem: 0,0 promila.

  • Na Węgrzech można poruszać się samochodami posiadającymi tymczasowe polskie tablice rejestracyjne (i tymczasowe dowody rejestracyjne), samochód musi mieć ważne ubezpieczenie OC.

  • Karalne jest stosowanie urządzeń zakłócających działanie radarów i innych urządzeń policyjnych do kontroli ruchu. Można posiadać jednak urządzenia wykrywające radar.

  • Zielona karta nie jest obowiązkowa, służy jednak jako dowód ubezpieczenia i w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Pożądane jest wykupienie ubezpieczenia AC. Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/103/WE z 16 września 2009 r. o obowiązkowym ubezpieczeniu pojazdów od odpowiedzialności oraz o kontroli obowiązkowego ubezpieczenia, państwa członkowskie UE wstrzymują się od kontroli OC pojazdów, które są zarejestrowane w którymkolwiek z państw członkowskich, względnie których miejscem eksploatacji jest inne państwo członkowskie lub miejscem eksploatacji jest państwo trzecie i wjeżdżają na ich terytorium z terytorium innego państwa członkowskiego. W celu realizacji powyższych zawarte zostało „Wielostronne Porozumienie oparte o przypuszczalne pokrycie ubezpieczeniowe” (poprzednia nazwa: „Wielostronne Porozumienie Gwarancyjne” lub „Porozumienie o numerach rejestracyjnych” ujęte w rozdziale III Regulaminu Wewnętrznego, co wiąże się z zaświadczeniem pokrycia obowiązkowego ubezpieczenia, zastępującym tzw. „Zieloną Kartę” numerami rejestracyjnymi wystawionymi na dany pojazd. Dla pojazdów, których miejscem eksploatacji jest Polska posiadanie „Zielonej Karty” nie jest warunkiem wjazdu na Węgry.

  • Na Węgrzech polisa ubezpieczeniowa wykupywana jest na kierowcę, a nie na pojazd, jak to ma miejsce w Polsce. Poruszanie się samochodem pożyczonym może budzić wątpliwości dotyczące zakresu posiadanego ubezpieczenia.
  • W razie WYPADKU lub AWARII kierowca/właściciel pojazdu powinien skontaktować się z ubezpieczycielem pojazdu, który wskaże sposób postępowania zależny od polisy (np. firmę, z którą współpracuje, z której usług można korzystać).
  • W razie WYPADKU lub AWARII sugerujemy NIE korzystać z usług firm (autoserwis, pomoc drogowa itp.), które przybyły bez wezwania, NIE ulegać naciskom i NIE podpisywać wręczanych przez takie firmy umów, dokumentów czy faktur.
  • W razie WYPADKU lub AWARII sugerujemy sfotografować lub sfilmować (np. telefonem komórkowym) m.in. miejsce wypadku, ustawienie pojazdów, ślady hamowania, tablice rejestracyjne pojazdów ewentualnych świadków i służb drogowych, znaki drogowe w miejscu wypadku itp.
  • Pomoc drogowa automobilklubu węgierskiego MAK (≈ PZMot) jest czynna 24h. Telefony: 188 lub +36 1 345 1800, http://www.autoklub.hu/ - obsługa w jęz. angielskim.
  • Wyjazd na Węgry lub przejazd przez Węgry pojazdem pożyczonym od właściciela, autem służbowym
   Wskazane jest posiadanie pisemnego upoważnienia, najlepiej sporządzonego w języku węgierskim, ewentualnie angielskim lub niemieckim, zawierającego dane właściciela i samochodu, udostępnianego przez firmę. Nie musi to być akt notarialny.

   Samochód leasingowany. Wskazane jest posiadanie umowy leasingowej przetłumaczonej na język węgierski, angielski lub niemiecki. Dokument leasingowy powinien zawierać zezwolenie na opuszczenie kraju, w którym samochód jest zarejestrowany

   Brak upoważnienia nie jest karany mandatem. Jeśli jednak policja ma wątpliwości dotyczące pozwolenia na użytkowanie samochodu, ma prawo zatrzymać dokumenty kierowcy i pojazdu do czasu wyjaśnienia sprawy.
  • Dopuszczalne jest poruszanie się samochodem zarejestrowanym w innym państwie UE przez 6 miesięcy. Niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pojazdu na Węgrzech po tym okresie powoduje sankcje w postaci wysokich kar pieniężnych.
  • Apteczka w samochodzie osobowym oraz w samochodzie ciężarowym jest wymagana. Należy posiadać apteczkę wyposażoną zgodnie z przepisami polskimi (unijnymi). W apteczce powinien się znajdować opis użycia w języku węgierskim lub z obrazkami informacyjnymi. Środki znajdujące się w apteczce muszą mieć ważny okres przydatności. Jeżeli minął termin ważności apteczki, traktowane jest to jako jej brak. Policja od 1 września 2012 r. nie karze za brak apteczki.
  • Kierowca jest zobowiązany do udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwania zespół ratownictwa medycznego i policji. Brak udzielenia pomocy ofiarom wypadku jest wykroczeniem.
  • Posiadanie trójkąta ostrzegawczego w samochodzie osobowym i ciężarowym jest obowiązkowe.
  • Posiadanie gaśnicy w samochodzie osobowym nie jest obowiązkowe.
  • Posiadanie linki holowniczej w samochodzie osobowym nie jest obowiązkowe.
  • Posiadanie kamizelki odblaskowej w samochodzie osobowym i ciężarowym nie jest obowiązkowe. Natomiast (uwaga!) kamizelka powinna być używana przez kierowcę czy pasażera w przypadku wyjścia z pojazdu (np. awarii) w terenie niezabudowanym, na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
  • W nocy lub przy ograniczonych warunkach widoczności piesi i osoby przebywające na drodze lub na jej poboczu drogi muszą nosić kamizelki odblaskowe, mimo że sam brak kamizelki w samochodzie nie jest obowiązkowy.
  • Samochód ciężarowy musi być wyposażony w gaśnicę znormalizowaną z ważnym terminem przydatności. 

   Samochody ciężarowe o całkowitym ciężarze dopuszczalnym w przedziale od 3500 do 12000 kg: jedna gaśnica o ciężarze 6 kg.
   Samochody ciężarowe o całkowitym ciężarze dopuszczalnym w przedziale od 12000 do 24000 kg: jedna gaśnica o ciężarze 12 kg.
   Powyżej 24000 kg: dwie gaśnica o ciężarze 12 kg.
   Autokary przeznaczone do przewozu 30 osób: 1 szt. 3 kg; do przewozu 31-100 osób: 1 szt. 6 kg, powyżej 100 osób 1 szt. 12 kg lub 2 szt. 6 kg.

   Ww. gaśnice powinny posiadać następujące oznakowania: gaśnice 3-kilogramowe: 5A oraz 34B; gaśnice 6-kilogramowe: 13A oraz 89B; gaśnice 12-kilogramowe: 34A oraz 144B.

   Uwaga: w przypadku przewozu towaru niebezpiecznego – gaśnice według ADR.
  • Przewożenie samochodem osobowym ładunku wystającego poza samochód (np. sprzęt sportowy).

   Pojazd o karoserii zamkniętej: na dachu pojazdu ładunek można przewozić tylko, jeżeli na samochodzie jest zamontowany bagażnik. Na bagażniku dachowym samochodu osobowego ładunek (bagaż) można przewozić, jeżeli wystaje on do przodu i do tyłu najwyżej 40 centymetrów.

   Pojazd o karoserii otwartej: ładunek może być umieszczony także w ten sposób, że jego część znajduje poza powierzchnią ładunkową - z przodu najwyżej do przedniej części pojazdu, a z tyłu najwyżej dwa metry poza obręb pojazdu. Odległość ta nie może być dłuższa od połowy długości powierzchni ładunkowej, a na boki w ten sposób, że łączna szerokość pojazdu i ładunku nie może przekroczyć 2,5 metra. Ładunek pojazdu ciągnącego przyczepę nie może wystawać do tyłu poza powierzchnię ładunkową.

   Wystające części ładunku należy oznakować chorągiewkami lub tablicami o wymiarach 40x40 cm malowanymi w czerwono-białe prążki, a w ograniczonych warunkach widoczności, poza tym także światłami w kolorze czerwonym oraz czerwonymi tablicami odblaskowymi.
  • Jeśli samochód osobowy, np. kombi, wyposażony jest w kratkę nie musi być ona wpisana do dowodu rejestracyjnego. Stosowana jest ona tylko w przypadkach, jeżeli samochód osobowy, np. kombi, jest zarejestrowany, jako dostawczy, a kratka służy bezpieczeństwu jazdy. Nie ma znaczenia, czyją własnością jest samochód (osoby fizycznej czy przedsiębiorstwa).
  • Do prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych na Węgrzech upoważnia jedynie prawo jazdy. Na Węgrzech uznawane są wszystkie prawa jazdy wystawione w państwach członkowskich UE.
  • W przypadku praw jazdy wystawionych poza obszarem UE, należy uwzględnić, czy prawo jazdy zostało wystawiona zgodnie z konwencją wiedeńską o ruchu drogowym z 1968 roku. Należy sprawdzić, czy dane państwo ratyfikowało tę konwencję. Kryterium ważności prawa jazdy jest to, by zawierało wszystkie wymagane dane (fotografię, pieczęcie i podpisy organów wystawiających, datę wystawienia i okres ważności). W przypadku, jeżeli prawo jazdy nie zostało wystawione zgodnie z ww. konwencją, jej właściciel ma prawo prowadzenia pojazdu wyłącznie od granicy Węgier do miejsca zakwaterowania oraz od miejsca zakwaterowania
   do granicy Węgier. Zasada ta obowiązuje wszystkich kierowców i wszystkie kategorie prawa jazdy. Kierowcy samochodów ciężarowych są poza tym obowiązani do posiadania dokumentów pojazdu,  listów przewozowych, ważnych opłat drogowych itd.
  • Prawo jazdy wydane w Unii Europejskiej (też w Polsce) jest ważne na terenie całej UE (również na Węgrzech).

   Dotyczy to kategorii: A, B, B+E, C, C+E, D i D+E oraz podkategorie: A1, B1, C1, C1+E, D1 i D1+E. Nie ma konieczności wymiany prawa jazdy na węgierskie.


   http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving/validity/tourist_pl.htm
  • Najmniejsze motocykle i skutery o pojemności silnika do 50 ccm można prowadzić po ukończeniu 14 lat z prawem jazdy kategorii AM lub kategorii B.
  • Węgierskie przepisy ruchu drogowego (KRESZ) nie określają ograniczeń wiekowych dotyczących przewożenia dzieci na motocyklu. Dziecko może być przewożone jako pasażer wtedy, jeżeli jego nogi sięgają podnóżków i potrafi się bezpiecznie trzymać. Oznacza to, że na niskim motocyklu można bezpiecznie przewozić dobrze rozwinięte dzieci w wieku 8-10 lat, podczas gdy na dużym motocyklu rajdowym nawet niektóre 14-latki nie sięgają nogami podnóżków. (Fabrycznych podnóżków nie wolno przerabiać!). Warunkiem przewozu pasażerów na motocyklu jest wpisana do dowodu rejestracyjnego pojazdu możliwość przewozu pasażerów,  motocykl musi mieć tablice rejestracyjne. Akapit (3) § 46 Przepisów Ruchu Drogowego mówi: „Na drugim siedzeniu motocykla wolno przewozić tylko osoby, które są zdolne do dbania o własne bezpieczeństwo, których nogi sięgają podnóżków”.

   Warunkiem przewożenia osób na tylnym siedzeniu motocykla jest także to, by kierujący motocyklem posiadał prawo jazdy dłużej niż 3 lata. Nie chodzi w tym przypadku o prawo jazdy motocyklowe, które może być nowe, jeżeli prowadzący posiada inne, starsze prawo jazdy, np. kategorii B. Dozwolone jest też przewożenie dzieci na specjalnych dziecięcych siedzeniach właściwie przymocowanych do tylnego siedzenia motocykla. W tym przypadku dzieci muszą być przypięte do siedzenia pasami bezpieczeństwa. W każdym przypadku pasażerowie motocykli muszą mieć zapięte kaski i zalecanie jest noszenie kamizelek odblaskowych.
  • Odmowa wylegitymowania się na żądanie policji skutkuje zatrzymaniem kierowcy do wyjaśnienia.
  • W czasie kontroli drogowej policja NIE ma obowiązku zapewniania tłumacza. W przypadku przesłuchania czy spisywania protokołu (po wypadku, poważnym zdarzeniu itp.), policja musi zapewnić tłumacza (można ewentualnie zeznawać w innym języku). Koszt pokrywa państwo węgierskie ((23/2003.(VI.24.) BM-IM együttes rendelete IX. fejezet 175, 176 par.).
  • Parkowanie w Budapeszcie

   Korzystanie z większości parkingów jest płatne. Z uwagi na fakt, iż większość parkingów podlega samorządom dzielnicowym, różne są rozporządzenia władz terytorialnych w zakresie zasad parkowania i opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych. Przepisy ulegają zmianom. Podobnie ceny różnią się w poszczególnych dzielnicach i na samych parkingach. Sugerujemy dokładne zwracanie uwagi na parkingowe tablice informacyjne.

   Ogólnie podaje się też informację, że w dni wolne od pracy i święta parkowanie w Budapeszcie jest bezpłatne. Zwracamy uwagę, że występują jednak liczne wyjątki: parkingi prywatne, parkingi płatne non stop, niezależnie od dni świątecznych, parkingi w atrakcyjnie turystycznie okolicach, np. na Górze Gellerta, Wzgórzu Zamkowym itp.
  • Miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych są oznakowane symbolem międzynarodowym. Karty parkowania wydane osobom niepełnosprawnych w państwach członkowskich organizacji ECMT (Europejska Konferencja Ministrów Transportu) są uznane na terenie Węgier – dotyczy to parkowania w miejscach płatnych publicznych, nie dotyczy to parkingów centrów handlowych, prywatnych, organizacyjnych itp. Karta musi być wydana według wzoru UE. Międzynarodowa legitymacja osób niepełnosprawnych upoważnia często do parkowania bez ograniczeń czasowych w miejscach z takimi ograniczeniami.

   Bezpłatny jest również parking na tak zwanych „strefowych” parkingach samorządowych.

   Na parkingach prywatnych (a także należących do różnych firm) wystawione są tablice informacyjne (przeważnie także w językach obcych – po angielsku). Parkingi przy centrach handlowych są na ogół albo w określonym czasie bezpłatne. W przypadku braku tablicy zaleca się zwrócenie się do osoby nadzorującej parkowanie. Ogólną zasadą stosowaną na Węgrzech jest to, że nie można karać, ani mieć pretensji do osoby niepełnosprawnej, która nie miała możliwości uzyskania informacji (brak znajomości języka nie jest usprawiedliwieniem!). Od reguły odbiegają zasady stosowane w V dzielnicy Budapesztu, gdzie używa się tak zwanej tarczy godzinnej – osoby niepełnosprawne bezpłatnie mogą parkować przez 1 godzinę.

   W przypadku znaku zakaz postoju, niepełnosprawni mogą w tych miejscach parkować, z jednym wyjątkiem: należy do niego miejsce przeznaczone do za- i wyładunku towarów, na którym w określonych godzinach nie mogą parkować

   Pojazdy niepełnosprawnych mogą też parkować na chodniku, jeżeli pojazd zajmuje maksymalnie połowę szerokości chodnika, dla pieszych pozostaje pas ruchu o szerokości przynajmniej 1,5 metra i maksymalne obciążenie osi ich samochodu nie przekracza 1 tony.

   Parkingi należą do różnych samorządów terytorialnych i innych podmiotów, dlatego nie ma jednolitej reguły. Na niektórych z nich zezwala się na darmowe parkowanie samochodów oznakowanych kartą dla niepełnosprawnych. Należy się upewnić, czytając wywieszone informacje lub zapytać personel parkingu.
  • Od stycznia 2015 r. na Węgrzech - poza winietami na wszystkie autostrady i drogi szybkiego ruchu - zostały wprowadzone winiety ważne na terenie poszczególnych komitatów (województw). Cena winiety na jedno województwo na rok dla samochodów osobowych wynosi 5000 HUF (ok. 16 €).

   Jednocześnie wprowadzone zostały opłaty za przejazdy na wcześniej bezpłatnych odcinkach dróg: na autostradach wjazdowych do Budapesztu, na części obwodnicy M0, na odcinkach autostrad wokół większych miast, na autostradach doprowadzających do większych miast oraz na drogach szybkiego ruchu (ekspresowych).

   Winiety komitackie (wojewódzkie), podobnie jak ogólnokrajowe można zakupić w biurach obsługi klientów i wyznaczonych miejscach sprzedaży Narodowego Usługodawcy Opłat Drogowych (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.), drogą elektroniczną, na stacjach benzynowych (w tym także w okolicznych państwach przy węgierskiej granicy), wysyłając SMS lub płacąc telefonem komórkowym.


   http://www.nemzetiutdij.hu/Dijfizetes/Dijtablazat-2014/
    
  • Autostrady i drogi szybkiego ruchu na Węgrzech (http://www.autopalya.hu/):

   M0 - autostradowa obwodnica Budapesztu – od strony południowej, wschodniej i północnej
   M1 - Budapeszt-Győr-Hegyeshalom - autostrada w kierunku Austrii i Słowacji
   M15 - jednojezdniowa droga szybkiego ruchu (ekspresowa) od autostrady M1 do Bratysławy
   M2 - Budapeszt-Vác-Rétság - droga szybkiego ruchu w kierunku Słowacji
   M3 - Budapeszt-Füzesabony-Nyíregyháza - autostrada w kierunku wschodnim, do Rumunii i na Ukrainę
   M30 – od autostrady M3 do Miszkolca - autostrada
   M31 - łącznik autostrady M0 (obwodnica Budapesztu) z autostradą M3 koło Gödöllő - autostrada
   M35 – od autostrady M3 do Debreczyna - autostrada
   M43 – od autostrady M5 do Segedynu i granicy z Rumunią - autostrada
   M5 - Budapeszt-Kecskemét-Segedyn - autostrada w kierunku Serbii
   M6 - Budapeszt-Mohács - auostrada w kierunku Chorwacji
   M60 - od autostrady M6 do Peczu - autostrada
   M7 - Budapeszt-Siófok-Nagykanizsa  - autostrada nad Balaton i w kierunku Chorwacji
   M70 - od autostrady M7 w kierunku Słowenii - autostrada
   M85 - Győr-Sopron - droga szybkiego ruchu

   

  CENY WINIET ELEKTRONICZNYCH NA WĘGRZECH W 2016 ROKU

   

  KATEGORIA  / OKRES

  TYGODNIOWA

  (10 DNI)

  MIESIĘCZNA

  ROCZNA OPŁATA 2016

  KRAJOWA

  WOJEWÓDZKA

  D1M (motocykle)

  1 470 HUF

  -

  -

  -

  D1 (motocykle, samochody osobowe ≤ 3,5 t do 7  osób, a także holowane przez nie przyczepy)

  2 975 HUF

  4 780 HUF

  42 980 HUF

  5 000 HUF

  D2 (samochody osobowe nie należące do kategorii D1 powyżej 7 osób, samochody ciężarowe ≤ 3,5 t, samochody campingowe)

  5 950 HUF

  9 560 HUF

  42 980 HUF

  10 000 HUF

  U (przyczepy kategorii D2 i B2)

  2 975 HUF

  4 780 HUF

  42 980 HUF

  5 000 HUF

  B2 (autokary)

  13 385 HUF

  21 975 HUF

  199 975 HUF

  20 000 HUF

   

  Ceny brutto, zawierają VAT.

   

  Kategoria D1: motocykle oraz samochody osobowe o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 ton i przeznaczone do przewozu maksymalnie 7 osób (razem z kierowcą) oraz holowane przez nie przyczepy

  Kategoria D2: wszystkie samochody osobowe nie należące do kategorii D1 oraz samochody przeznaczone do przewozu powyżej 7 osób oraz ich przyczepy o łącznym ciężarze nie przekraczającym 3,5 ton

  W przypadku holowania przyczep (kategoria U) winietę należy zakupić na numer rejestracyjny przyczepy.
   

  Okresy uprawnień do przejazdu:

  • winiety tygodniowe: na dzień początku przejazdu oraz na dalsze 9 dni (razem 10 dni),
  • winiety miesięczne: od dnia początkowego określonego przez nabywcę do tego samego dnia następnego miesiąca, godzina 24:00; jeżeli takiego dnia nie ma w następnym miesiącu, wtedy do ostatniego dnia następnego miesiąca, godzina 24:00,
  • winiety roczne: od dnia nabycia winiety do 31 stycznia następnego roku (łącznie 13 miesięcy w przypadku nabycia w dniu 1 stycznia, a przy późniejszym nabyciu przez proporcjonalnie krótszy okres),
  • nie ma tygodniowych i miesięcznych winiet wojewódzkich dla samochodów osobowych

   

  Płatne są wszystkie autostrady i drogi szybkiego ruchu (na ogół oznakowane literą „M”).
   

  Według rozporządzenia wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, bez opłaty można przejeżdżać następującymi odcinkami dróg:

  • autostrada M31 - na całej długości autostrady,
  • droga szybkiego ruchu M85 - od skrzyżowania Csorna-Kelet do rozdzielenia M85 od M86,
  • autostrada M60 - odcinek będący obwodnicą miasta Pécs od strony południowego zachodu, między drogami nr 58 i 5826,
  • droga szybkiego ruchu M86,
  • autostrada M8,
  • droga szybkiego ruchu M9  - odcinek między drogą szybkiego ruchu nr 6 i drogą szybkiego ruchu nr 51,
  • droga szybkiego ruchu  M9 (oznakowana, jako droga główna nr 61) - na odcinku stanowiącym objazd Kaposvár,
  • droga szybkiego ruchu M4 (oznakowana, jako droga główna nr 4) na odcinku   Vecsés – Lotnisko Międzynarodowe im. Ferenca Liszta (odcinek pomiędzy kilometrami 19+550 km oraz 20+518 km)
  • Następujące odcinki autostradowej obwodnicy Budapesztu M0:

   odcinek między drogą główną (krajową) 1 i autostradą M5,
  • odcinek między drogą główną (krajową) M4 (oznakowaną jako droga główna 4) i autostradą M3,
  • most Megyeri (odcinek między drogą główną nr 11 i drogą główną nr 2).

   

  Od 2016 roku płatne są dotychczas bezpłatne obwodnice miast oraz drogi główne, z których można korzystać wyłącznie po wykupieniu odpowiedniej winiety.
   

  Mapki płatnych i wolnych od opłat autostrad i dróg w poszczególnych województwach: http://www.utdij.hu/e-matrica/terkepek/

  Mapa całych Węgier: http://www.utdij.hu/e-matrica/terkepek/orszagos-terkep/

  Odcinki zaznaczone kolorem czerwonym są płatne, a odcinki zaznaczone kolorem zielonym są zwolnione z opłat. Elektroniczne winiety można wykupić na większości stacji benzynowych. Dowód zakupu winiety należy zachować przez okres dwóch lat.

   

  Pojazdy o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 ton, w tym także autobusy i samochody campingowe, począwszy od 1 lipca 2013 r. są objęte elektronicznym systemem płatności za przejazd autostradami i drogami na Węgrzech. Przy wjeździe na Węgry, na przejściach granicznych oraz większych stacjach benzynowych funkcjonuje komputerowy system, przy pomocy którego można wytyczyć trasę przejazdu, wpisać dane samochodu i kategorii ochrony środowiska, ciężar, gabaryty, nacisk na osie, po czym uiścić odpowiednią opłatę za przejazd. Można skorzystać z pomocy obsługi punktu.

  Szczegółowe informacje nt. systemu elektronicznych opłat drogowych można uzyskać u konsultantów (ma to być możliwe także w jęz. polskim) tel.: +36 40 40 50 60.

  Inne informacje dla kierowców można znaleźć m.in. na stronach:

  http://www.autopalya.hu/

  https://www.hu-go.hu/articles/index/3150
  http://internet.kozut.hu/splash.html

  http://www.nemzetiutdij.hu/Dijfizetes/Dijtablazat-2015/

   


  REFERAT DS. KONSULARNYCH AMBASADY RP W BUDAPESZCIE
   

  • NIE działa w sprawach zaistniałych poza granicami Węgier
  • NIE MOŻE kwestionować decyzji policji czy służb granicznych
  • NIE negocjuje w imieniu kierowcy wysokości mandatów i opłat
  • NIE MOŻE zapłacić mandatów i opłat
  • NIE UDZIELA pożyczek na opłacenie mandatów i opłat
  • NIE pośredniczy w rozmowach pomiędzy kierowcą czy właścicielem pojazdu a służbami granicznymi, policją czy usługodawcami
  • NIE zapewnia tłumacza, adwokata, serwisu samochodowego itp.
  • NIE wskazuje serwisów obsługi samochodów czy pomocy drogowej
  • NIE zamawia usług serwisów obsługi samochodów czy pomocy drogowej

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: