close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DLA TIR

 • Poniższe informacje mają jedynie charakter sygnalny.

   

  Szczegółowe przepisy można znaleźć np. na tematycznych stronach internetowych, na stronach usługodawców
  i właściwych organizacji zrzeszających przewoźników.

   

  Zakaz jazdy pojazdem ciężarowym powyżej 7,5 ton obowiązuje w terminach i godzinach poniżej:

  - od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 15:00 w sobotą (wolną) do godziny 22:00 w niedzielę (szczegółowa informacja o zakazach w lipcu i sierpniu 2016);

  - od 1 września do 30 czerwca w godzinach od 22:00 w sobotą (wolną) do godziny 22:00 w niedzielę;

  - w przypadku dni wolnych od pracy (poza wymienionymi powyżej): w godzinach od 22:00 w dniu poprzednim do godziny 22:00 w dniu wolnym od pracy

   

  Wyjątki: pojazdy transportujące zwierzęta, świeże mleko, świeże przetwory mleczarskie, świeże i głęboko mrożonego mięsa i produkty mięsne, warzywa, jaja, świeże pieczywo i inne łatwo psujące się artykuły spożywcze. Kierowcy muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich zwolnienia i powinni przedstawić je na żądanie właściwych organów.

   

  Ze względu na możliwe zmiany w przepisach przed wyjazdem prosimy informować się o ich stanie aktualnym.

   

  Informacje znaleźć można m.in. na (http://www.utinform.hu/adatok/kamionstop) lub innych stronach branżowych, ewentualnie uzyskać w Związku Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

   

  Samochód ciężarowy musi być wyposażony w trójkąt, apteczkę gaśnicę. W samochodzie ciężarowym od 3500 do 12 000 kg - jedna 6 kg; od 12 000 kg do 24 000 kg - jedna 12 kg; powyżej 24 000 kg - dwie 12 kg, (uwaga: towar niebezpieczny – gaśnice wg ADR).

   

  CMR musi być dokładnie wypełniony – brak wszystkich danych zagrożony jest mandatem.

   

  Jeżeli kierowca nie był zatrudniony bez przerwy w ciągu ostatnich 28 dni licząc od daty sprawdzenia, musi posiadać zaświadczenie, że w ww. okresie (28 dni) prowadził (lub nie prowadził) samochód ciężarowy (nie wystarcza umowa
  o pracę). W przypadku braku zaświadczenia mandat płaci kierowca.

   

  Odmowa wylegitymowania się na żądanie policji skutkuje zatrzymaniem kierowcy do wyjaśnienia.

   

  Obowiązuje zakaz wyprzedzania samochodem ciężarowym powyżej 7,5 ton na odcinkach dwupasmowych (w jednym kierunku) drogach szybkiego ruchu oraz autostradach obowiązuje w godzinach 6:00-22:00.

   

  Zezwolenie na wjazd samochodów ciężarowym do Budapesztu (z uwagi na ograniczenia wagowe) można załatwić poprzez stronę http://tobi.bkk.hu/. Pomóc w uzyskaniu zezwolenia może właściwy odbiorca towaru.

   

  Okresy ograniczeń wagowych:

   

  http://www.mkfe.hu/images/cikkek/dok/Hirek/budapesti_behajtas_terkep_2012_januar_1-jetol_bkk.pdf

  Informacje dla kierowców/TIR: http://trafficban.com/country.hungary.home.212.pl.html

  www.traficban.com

  www.utinform.hu

   

  • W razie WYPADKU/AWARII kierowca/właściciel firmy/dyspozytor powinien skontaktować się
   z ubezpieczycielem pojazdu, który wskaże sposób postępowania zależny od polisy (np. firmę z która współpracuje/z której usług można korzystać).
  • W razie WYPADKU/AWARII sugerujemy NIE podpisywać faktur/dokumentów, jeśli przyjedzie niewzywany autoserwis/pomoc drogowa! NIE należy ulegać naciskom.
  • W razie WYPADKU/AWARII sugerujemy sfotografować/sfilmować (np. telefonem komórkowym) m.in. miejsce wypadku, ustawienie pojazdów, ślady hamowania, tablice rejestracyjne pojazdów ew. świadków/służb drogowych, znaki drogowe miejsca wypadku itp.

   

  WAŻENIE NA GRANICACH

   

  Wjazd na teren Węgry bez konieczności zapłacenia opłaty lub mandatów za nadwagę jest możliwy do wagi 40 ton. Nie ma obowiązku korzystania z wagi przy wjeździe na Węgry przez granicę wewnętrzną Schengen, jednak jest to zalecane, ponieważ istotne jest stwierdzenie, czy już w momencie wjazdu pojazd mieści się w granicach wagowych. Problem może pojawić się przy wyjeździe lub ważeniu na wagach mobilnych! Wagi są dostępne na granicznych punktach tranzytowych, lecz nie każdy punkt graniczny wyposażony w wagę do ważenia obciążenia na osi wyposażony jest w wagę do ważenia całego pojazdu. W przypadku obecności wagi do ważenia osi, a jednocześnie wagi całego pojazdu decydująca jest waga całego pojazdu oraz wyniki mierzenia osi. Przy wyjeździe przez tranzytową granicę Schengen ważony jest każdy pojazd!

   

  Granice wewnętrzne Schengen: austriacko-węgierska, słowacko-węgierska, słoweńsko-węgierska.

   

  Granice zewnętrzne Schengen: węgiersko-chorwacka, węgiersko-serbska, węgiersko-rumuńska, węgiersko-ukraińska

   

  Wagi są uwierzytelniane co dwa lata. Przy każdej wadze jest wywieszony dokument świadczący o terminie ważności uwierzytelnienia. Wagi działają w systemie zamkniętym – nie ma możliwości manipulowania wynikiem ważenia. Każde ważenie jest rejestrowanie w systemie elektronicznym z brakiem możliwości jego kasowania. Wagi mają dopuszczalną tolerancje + / - 130 kg. Od każdego mierzenia – od wagi każdej osi oraz od wagi całościowej – odlicza się tzw. tolerancję 200 kg. Na wyniku ważenia zawsze jest zaznaczona waga mierzona oraz waga po odliczeniu tolerancji. Do stwierdzenia czy pojazd ma nadwagę bierze się pod uwagę wagę po odliczeniu tolerancji.

   

  Suma wagi ważonej na osiach oraz wagi całego pojazdu mogą się różnić.  Dopuszczalna nadwaga całego pojazdu bez opłat przed odliczeniem tolerancji to 200 kg.

   

  Po przekroczeniu nadwagi osi napędowej o 500 kg pojazd nie może wjechać na teren Węgier (w przypadku pojazdu pięcioosiowego dozwolone obciążenie osi napędowej to 11,5 t).

   

  Wjazd na Węgry - wjazd na wagę

   

  • W razie odpowiedniej wagi wjazd na teren Węgier
  • W razie nadwagi (tolerancja 200 kg) możliwe jest przeładowania towaru i drugi wjazd na wagę
   • W razie odpowiedniej wagi wjazd na teren Węgier
   • W razie nadwagi płatna jest opłata za nadwagę zależna od nadwagi oraz długości planowanej trasy
    przez teren Węgier

  UWAGA:

  Na wagę powinno się wjechać z prędkością 5 km/h! W innym przypadku wyniki ważenia mogą być niepoprawne
  i służby graniczne mają prawo zażądać kolejnego mierzenia.

   

  Ważenie przy wjeździe jest bezpłatne za pierwszym i drugim razem. Dozwolone są dwa ważenia, lecz zazwyczaj jest możliwość dokonania kolejnych ważeń, jeżeli widać dążenie kierowcy do zmniejszenia nadwagi. Ważenie po raz kolejny może być dokonane tylko po odczekaniu w kolejce.

   

  Nie każde przejście jest wyposażone w wagę mierzącą całą wagę pojazdu oraz wagę pojedynczych osi! W konsekwencji tego, waga mierzona na różnych przejściach granicznych może się różnić.

   

  Należy zachować zaświadczenie ważenia przy wjeździe! (zobacz jeszcze „Wyjazd z Węgier”)

   

  Koniecznie trzeba zachować dowód wpłaty opłaty za nadwagę oraz wynik ważenia!

   

  Zaświadczenie ważenia wydane przez urząd dokonujący ważenia ważne jest wyłącznie w przypadku, gdy została na nim przybita pieczątka!

   

  Zaświadczenie ważenia na prośbę kierowcy zostanie wydane w każdym przypadku, lecz nie przybija się pieczątki w przypadku nadwagi, jeżeli nie zostanie opłacona opłata za nadwagę. Takie zaświadczenie nie może być wykorzystane jako dowód wagi.

   

  Opłata za nadwagę płatna jest w miejscu ważenia. W wyjątkowych przypadkach (np. przewóz zwierząt) możliwa jest płatność w późniejszym terminie, po podpisaniu zaświadczenia wystawionego przez urząd.

   

  Należy zwracać uwagę na podanie poprawnych danych i poprawne ich wprowadzenie!

   

  Opłata za nadwagę jest dużo niższa niż mandat za nadwagę!

   

  Wyjazd z Węgier - wjazd na wagę

   

  • W razie odpowiedniej wagi wyjazd z Węgier.
  • W razie nadwagi (tolerancja 200 kg.) NIE MA możliwości kolejnego ważenia. 
  • Jeżeli przy wjeździe na Węgry stwierdzono nadwagę, kierowca opłacił opłatę za nadwagę i różnica pomiędzy wagą przy wjeździe a wyjeździe nie przekracza tolerancji można kontynuować podróż.
  • Jeżeli przy wjeździe na Węgry nie stwierdzono nadwagi i różnica pomiędzy wagą przy wjeździe
   a wyjeździe nie przekracza tolerancji można wstecznie opłacić opłatę za nadwagę zależną od nadwagi oraz długości trasy przez teren Węgier.
  • W razie nadwagi nie mieszczącej się w granicach tolerancji należy zapłacić mandat. Przeprowadzane jest postępowanie. Sposób i termin płatności mandatu oraz sposób oraz termin odwołania od mandatu jest dokładnie opisany w uzasadnieniu.

  UWAGA:

   

  Na wagę powinno się wjechać z prędkością 5 km/h!

   

  Ważenie przy wyjeździe jest bezpłatne. NIE MA możliwości kolejnego ważenia!

   

  Nie każde przejście jest wyposażone w wagę mierzącą całą wagę pojazdu oraz wagę pojedynczych osi! W wyniku tego waga mierzona na różnych przejściach granicznych może wykazywać różnice.

   

  Ważne jest zachowanie zaświadczenia ważenia przy wjeździe!

   

  Koniecznie trzeba zachować dowód wpłaty opłaty za nadwagę oraz wynik ważenia!

   

  Opłata za nadwagę płatna jest w miejscu ważenia. W wyjątkowych przypadkach (np. przewóz zwierząt) jest możliwość płatności w późniejszym terminie, po podpisaniu zaświadczenia.

   

  Należy zwracać uwagę na poprawność wprowadzanych danych oraz na podawanie dokładnych danych!

   

  Zapewnienie tłumacza podczas kontroli nie jest obowiązkowa, natomiast w przypadku spisywania protokołu, przesłuchania policja musi zapewnić tłumacza. Koszt pokrywa policja.

   

  Opłata za nadwagę jest dużo niższa niż mandat za nadwagę!

   

  Odwołanie od opłaty/mandatu

   

  Sposób i termin płatności mandatu oraz termin odwołania od mandatu jest zawsze dokładnie opisany na uzasadnieniu.

   

  Sugerujemy wysyłanie odwołania listem poleconym na adres wskazany na uzasadnieniu (i dodatkowo skanu na adres poczty elektronicznej). W celu przyspieszenia procedury wskazane jest wysłanie odwołania już przetłumaczonego na język węgierski lub angielski, ewentualnie niemiecki.

   

  WYDARZENIA/PRZYKŁADY

   

  Przy wjeździe na granicy słowacko-węgierskiej stwierdzono nadwagę 200 kg na każdej osi pojazdu pięcioosiowego. Przy każdym ważeniu odlicza się 200 kg, więc w sumie pojazd nie przekroczył ograniczenia wagi 40 ton. Przy wyjeździe przez granicę węgiersko - rumuńską podczas ważenia całego pojazdu stwierdzono nadwagę 1000 kg, co przekracza dozwoloną nadwagę pojazdu po odliczeniu tolerancji 200 kg o 800 kg.

   

  Przy wjeździe na Węgry kierowca przekazał dokumenty transportowe. Zauważono, że na CMR nie jest zaznaczony odbiorca towaru (nazwa firmy) tylko adres dostawy. Nakładany jest mandat za niekompletne wypełnienie dokumentu przewozowego.

   

  Kierowca przejechał przez przejście graniczne z ograniczeniem do 20 t. Chociaż kierowca jechał z niezaładowaną naczepą, a tym sposobem faktycznie mógł nie przekraczać ograniczenia wagowego, został nałożony mandat za nieprzestrzeganie przepisów drogowych.

   

  OPŁACENIA MANDATU NA POCZCIE W POBLIŻU WAŻNIEJSZYCH PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

   

  PRZEJŚCIE DROGOWE W RAJKA

   

  Adres poczty: 9224 Rajka, Dózsa György utca 2

   

  Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00-12:00 i 12:30-16:00, soboty i niedziele zamknięta.

   

  Poczta o wydłużonym czasie otwarcia znajduje się w MOSONMAGYARÓVÁR (9201 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 3): poniedziałek – piątek 8:00-18:00, sobota 8:00-12:00, w niedziele zamknięta.

   

  GYŐR (9015 Győr, Fehérvári út 3): poniedziałek-piątek 8:00-20:00, sobota 7:20 - 15:00, niedziela 9:20-14:00

   

  PRZEJŚCIE DROGOWE W RÖSZKE

   

  Adres poczty: 6758 Röszke, Felszabadulás utca 81

   

  Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek 8:00-12:00 i 12:30-16:00, piątek 8:00-12:00 i 12:30 - 15:00, soboty i niedziele zamknięta.

   

  Poczta o wydłużonym czasie otwarcia i czynna w czasie weekendów znajduje się w SEGEDYNIE (6716 Szeged, Zápor út 4): poniedziałek-piątek 8:00-19:00, sobota 8:00-16:00, niedziela 10:00-16:00.

   

  PRZEJŚCIE DROGOWE W ÁRTÁND

   

  Adres poczty: 4115 Ártánd, Rákóczi utca 28. Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30-11:30, soboty i niedziele zamknięta.

   

  Poczta o dłuższym czasie otwarcia znajduje się w BIHARKERESZTES (4110 Biharkeresztes, Kossuth utca 8). Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8:00-16:00, soboty i niedziele  zamknięta.

   

  Poczta o wydłużonym czasie otwarcia i czynna w soboty znajduje się w BERETTYÓÚJFALU

  (4101 Berettyóújfalu, Millennium út 12). Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 08:00-18:00, soboty: 8:00-11:00, niedziele zamknięta.

   

  Poczta o wydłużonym czasie otwarcia i czynna w czasie weekendów znajduje się w DEBRECZYNIE

  (4019 Debrecen, Kishatár út 7). Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota 9:00-19:00, niedziela 9:00-13:00 i 13:30-18:00.

   

  PRZEJŚCIE DROGOWE W TORNYOSNÉMETI

   

  Adres poczty: 3877 Tornyosnémeti, Óvoda út 1. Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:30-14:00, soboty i niedziele zamknięta.

   

  Najbliższa poczta o wydłużonym czasie otwarcia i czynna w czasie weekendów znajduje się w MISZKOLCU (3503 Miskolc, Pesti Barnabás út 9). Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:30-19:30, sobota-niedziela 8:30-16:00.

   

  PRZEJŚCIE DROGOWE W RÉDICS

   

  Adres poczty: 8978 Rédics, Vasút utca 13. Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek 8:00-12:00 i 12:30-17:00, piątek 8:00-12:00 i 12:30-15:00, soboty i niedziele zamknięta.

   

  Najbliższa poczta czynna w soboty znajduje się w LENTI (8961 Lenti, Zrinyi utca 1). Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-17:00, sobota 8:00-11:00, w niedziele zamknięta. Brak pobliskiej poczty o wydłużonym czasie otwarcia i czynnej w niedziele.

   

   

  NIESTANDARDOWE GABARYTY

   

  maksymalne gabaryty dozwolone na Węgrzech określone są na stronie:

  http://www.muszaki-vizsga-zoldkartya.hu/cikkek/gepjarmu-meretek-feltetel.html

   

  Zezwolenia na przejazd drogami publicznymi transportów większych od dozwolonych pod względem gabarytowym i ciężaru wyznaczoną drogą wydaje Magyar Közút Nonprofit Zrt.

  Informacje: http://internet.kozut.hu/utvonalengedelyezes/Lapok/default.aspx (także po angielsku i niemiecku)

   

  Tu też znajdują się formularze i dokumenty potrzebne do złożenia wniosku.

   

   

  Zezwolenia na wjazd i przejazd przez teren Budapesztu wydaje:

  Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály (Wydział Komunikacji Urzędu Prezydenta Miasta Stołecznego Budapeszt )

   

  Városüzemeltetési Főosztály

  Adres biura: 1052 Budapest Városház u. 9-11.

  Adres dla korespondencji: 1840 Budapest

  Tel.: +36 (1) 327-1094

  Telefax: +36 (1) 327-1841

  Obsługa petentów: ugyfelszolgalat@budapest.hu

  Strona internetowa: http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/szsza/ViewItem.aspx?id=186

   

  Wzór wniosku o zezwolenie na przejazd przez teren Budapesztu.

   

  Podstawowe zwroty:

  prawo jazdy – jogosítvány, vezetői engedély

  dowód rejestracyjny – forgami engedély

  numer rejestracyjny - rendszám

  paszport – útlevél

  dowód osobisty – személyi igazolvány

  ubezpieczenie – biztosítás

  mandat -  bírság, büntetés

  przelew bankowy – banki átutalás

  odwołanie od mandatu – bírság fellebbezése

  manipulacja tachografem – tachograf manipulálása

  przekroczenie dozwolonej wagi – megengedett tömeg/súly túllépése

  ważenie po raz drugi – másodszori mérlegelés

  nadwaga – túlsúly

  ważenie na osi – tengelyenkénti mérés

  oś napędowa – hajtott tengely, húzó tengely

  waga pełna – össztömeg

  przekroczony czas jazdy – menetidő túllépése

  parking - parkoló

  stacja benzynowa - benzinkút

  komisariat policji - rendőrkapitámyság

  ciężarówka – teherautó, tehergépjármű

  ciągnik siodłowy -  nyerges vontató

  przyczepa - utánfutó

  naczepa - utánfutó

  towar – rakomány, áru

  gaśnica –  tűzoltó készülék

  apteczka – elsősegély doboz/csomag

  dmuchnąć w alkomat – megfújni az alkoholszondát

  pomoc – segítség

  zabrać auto na lawetę – vontatóra feltenni a kocsit

  zamówić lawetę – megrendelni a vontatót

  zamówić zabranie auta na lawetę i do serwisu - megrendelni a kocsi szervizbe történő elvontatását

  laweta - vontatókocsi

  granica – határ

  nocleg - szállás

   

  REFERAT DS. KONSULARNYCH AMBASADY RP W BUDAPESZCIE

  • NIE działa w sprawach zaistniałych poza granicami Węgier.
  • NIE MOŻE kwestionować decyzji służb granicznych i policji.
  • NIE MOŻE kwestionować wiarygodności ważenia dokonanego na granicach lub wagą mobilną.
  • NIE negocjuje w imieniu kierowcy/przewoźnika wysokości opłat i mandatów.
  • NIE MOŻE zapłacić mandatów i opłat.
  • NIE UDZIELA pożyczek na opłacenie mandatów i opłat.
  • NIE pośredniczy w rozmowach pomiędzy służbami granicznymi/policją a kierowcą/pracownikiem firmy przewozowej.
  • NIE pośredniczy w rozmowach pomiędzy kierowcą/firmą spedycyjną a np. odbiorcą towaru.
  • NIE wskazuje serwisów obsługi samochodów/pomocy drogowej.
  • NIE zamawia usług serwisów obsługi samochodów/pomocy drogowej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: